Politiek en Filosofie: Rob Hundman

Cursus 02 oktober 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema: Toelichting op programma

Inleiding

Filosoferen over politiek aan de hand van actuele politieke vraagstukken. Wie kent niet het gevoel dat de politiek er niet echt toe doet? Dat het teveel over politici gaat dan over de samenleving, de richting en inrichting daarvan? Veel mensen keren zich af van de politiek, of keren zich naar politici die vertellen wat deze mensen zeggen, denken en vooral voelen. Wat betekent deze ontwikkelingen voor deze mensen, wat betekenen ze voor ons allemaal en de samenleving en vooral voor de politiek zelf? Deze vragen en andere thema’s komen in een aantal bijeenkomsten aan bod.

Binnen deze actualiteit willen we leren vragen te stellen. Filosofisch en politieke vragen. Zo gaan we verkennen wat politiek is, hoe zij werkt of zou kunnen werken, in het bijzonder in ons democratisch bestel?

We zullen de vragen daarover zoveel als mogelijk halen naar ons eigen leven, onze vragen, onze bijdragen en ook naar de belemmeringen om een mening te onderbouwen en misschien om iets te doen, politiek actief te worden. Officieel in de representatieve democratie en officieus in straten, wijken, verenigingen wat we de maatschappelijke democratie noemen.

Het is een open deur om te zeggen dat de wereld veranderd. Vaak hebben mensen het dan over het milieu, de toenemende inkomensongelijkheden, vluchtelingenstromen, oorlog en geweld. Maar zien we ook tekenen van een verandering in goede zin, in de economie, in de ethiek van de politiek, in de zelfwerkzaamheid van burgers, in de wijze waarop mensen elkaar opzoeken en ontmoeten?

Kijk hier voor het volledige programma: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Rob Hundman

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

09-10-2018
Het waagstuk van de politiek – Dirk de Schutter

16-10-2018
Overspannen democratie – Gijs van Oenen

23-10-2018
Maatschappelijke instituten en democratie – Kristine Leenman

30-10-2018
Meer en meer geld, status en roem of delen – Jasper Schaaf

13-11-2018
Gemeenschapszin: omgaan met verschillen – Marja van Bijsterveldt

20-11-2018
Hoe werkt lokale democratie in feite? – Marije van der Berg

27-11-2018
Referenda en andere democratische mogelijkheden. – Jan Brouwer

04-12-2018
Zijn we allemaal politici? – Sandra Kensen

11-12-2018
Proeftuin Italie – Arthur Weststeijn

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.