Re-collections 2

Expositie 23 juli 2020 tot 13 september 2020 Kadmium door Kadmium

Deze zomer is alles anders. Het Delfts Chamber Music Festival dat elke jaar in het historisch centrum plaatsvindt en waar Kadmium als tentoonstellingsruimte van hedendaagse kunst zich dan bij aansluit, is verschoven naar volgend jaar. Het is vele opzichten stiller geworden, maar dat kan ook als uitdaging opgevat worden. Een periode van relatieve rust, een pas op de plaats. Een uitnodiging om terug te kijken in plaats van door te rennen, kortom een handreiking voor bezinning.

Heroriëntatie is een belangrijke leidraad voor Hans Ensink op Kemna (1952) die vanaf 23 juli bij Kadmium zijn schilderijen en gouaches exposeert. Alweer jaren geleden besloot hij om na 25 jaar schilderen een aantal vragen te stellen : niet alleen ten aanzien van zijn eigen oeuvre, maar ook over ontwikkelingen in de beeldende kunst. Mede door de toenemende aandacht voor de nieuwe media vroeg hij zich af hoe zich hiermee te verhouden. Hij koos ervoor om in alle rust zijn oeuvre verder te ontwikkelen, niet meer in grote sprongen, maar via genuanceerde stappen.

Aangezien Ensink op Kemna altijd al tekeningen en schetsjes in kleine notitieboekjes had gemaakt, werd dit archief zijn uitgangspunt. Niet alleen om 25 jaar schilderen te evalueren, maar juist om het geheel te revitaliseren. Dit onderzoek bracht de complexiteit van de schilderijen in direct verband met hun ontstaansgeschiedenis, relaties werden zichtbaar. Getroffen door het beeldend karakter van bepaalde schetsjes ontstonden weer schetsen van deze schetsjes. Het werk maakte zich opnieuw los van de bron en werd zelfstandig. De laatste drie jaar heeft dit geleid tot  gouaches die hij bij Kadmium in relatie met zijn schilderijen laat zien.

Elk werk staat op zichzelf, maar om de onderlinge samenhang te vergroten hebben de gouaches hetzelfde formaat en zijn ongeveer op dezelfde wijze uitgevoerd. Ze zijn fijnzinnig van karakter en vragen om geconcentreerd kijken. Een mooi gebaar in deze tijd waarin veel ruimte is ontstaan om  bepaalde heroverwegingen te maken. Een uitnodiging aan de kijker om in alle rust zijn eigen ontdekkingen te doen.

De tentoonstelling bij Kadmium is samengesteld door Coby Brinkers. In de bijbehorende publicatie wordt door kunsthistoricus Ingrid van Santen  ingegaan op de ontwikkeling en achtergronden van het werk van Hans Ensink op Kemna.