Samen maken we de stad

Debat 10 oktober 2018 20:00 door TOP Delft

‘De toekomst in uitvoering’, dat is de titel van het collegeakkoord voor het nieuwe gemeentebestuur. Het nieuwe college wil aan de slag samen met Delftenaren en organisaties in de stad die mee willen werken aan de toekomst van Delft, te beginnen met het uitwerken van dit coalitieakkoord in het bestuursprogramma: die toekomst maken we samen.
Maar hoe doen we dat? En hoe ziet die toekomst eruit? Zijn er gedeelde perspectieven? Hoe maken we samen de stad? Daarover praten we vanavond met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en enkele wethouders en natuurlijk ook met mensen uit de stad.

Hoe kijken we aan tegen samenwerking van het bestuur met de stad? Wat betekent dat voor de werkwijze van de raad? Frank van Vliet, fractieleider van Groen Links geeft hiervoor een aftrap.
Hoe kiezen we? De stad heeft veel soms tegenstrijdige ambities. Bovendien zijn de middelen beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Hebben we gedeelde perspectieven voor het maken van die keuzes? En hoe zorgen we ervoor dat die perspectieven in samenspraak met mensen en organisaties in de stad worden ontwikkeld?
In een eerder verkiezingsdebat is aandacht gevraagd voor de wijken. Het coalitieakkoord kiest voor een wijkgerichte werkwijze. Hoe geven we daar het beste invulling aan?
Doel van de avond is niet alleen om te horen wat het college wil, maar ook om met elkaar de dialoog aan te gaan over wat we willen en tegen welke dilemma’s we dan aanlopen. Hoe maken we er een succes van?

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.