De (innovatieve) maakindustrie – samen verder werken aan perspectief

Debat 11 december 2019 20:00 door TOP Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. Zij constateerden ook forse dilemma’s: schaarse ruimte en schaarse middelen. Ze waren het ook eens over de noodzaak om samen te werken. Wethouder Bas Vollebregt beloofde om binnen een half jaar met een overzicht van concrete stappen te komen als voorzet voor een vervolgdiscussie. De gemeente heeft inmiddels een actieprogramma voor de ruimtelijk economische visie opgesteld. Voor de Schieoevers is een ontwikkelingsperspectief opgesteld die ruim baan belooft voor de maakindustrie. De TU Delft zoekt naar nieuwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Maar is dat voldoende? Komt de samenwerking wel voldoende van de grond? Gunnen we elkaar echt wat? Zetten we voldoende concrete stappen? Maar bovenal: hebben we voldoende gezamenlijk perspectief? En welke keuzen moeten we gezamenlijk maken? Dat zijn de vragen voor dit stadsgesprek.

Wethouder Bas Vollebregt trapt af met concrete stappen en voorbeelden. Joost Versluijs van Kondor Wessels en Olga Wagenaar van Amvest zullen ingaan op de nieuwe maakindustrie en bedrijfsruimte in het Kabeldistrict op de Schieoevers, zowel op tijdelijke stappen als op het perspectief.

Ferdinand Grapperhaus van PHYSEE zal tenslotte ingaan op de ontwikkeling van zijn innovatieve maakbedrijf, met een productielijn in de TEC-factory op de Schieovers. Hij zal ook een voorzet voor de discussie doen: Hoe kunnen we onze gezamenlijke organisatiekracht opschalen?

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.