Sponsors

Stichting Doen

DOEN gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen meedoet en zo een bijdrage aan de maatschappij kan leveren. De initiatieven die DOEN ondersteunt, bieden (kwetsbare) mensen een plek waar zij zich onderdeel van een gemeenschap voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Zo worden zij weer onderdeel van de samenleving en raken mensen meer betrokken bij elkaar en hun omgeving. DOEN is op zoek naar sociale initiatieven die zich kenmerken door ondernemerschap, creativiteit en innovatie.
Door een meerjarige financiële bijdrage van Doen kan het Prinsenkwartier de kosten voor projectleider van leerwerkbedrijf van de Stichting Stunt financieren.

website

Fonds 1818

Fonds 18918 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio o Delft, Zoetermeer, Den-Haag, Leiden , Duin- en bollenstreek en tussenliggende gemeenten.
Het fonds geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Dergelijke maatschappelijke doelstellingen wil het fonds helpen mogelijk maken. Fonds 19818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van de amateurkunst. Deze projecten dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van betrokkenen.
Door een meerjarige financiële bijdrage van het fonds 1818 is het mede mogelijk gemaakt de opstart van het Prinsenkwartier te faciliteren.

website

Gemeente Delft

Dankzij een financiele bijdrage van de gemeente Delft is het vanaf 2015 mogelijk om het Beeldende Kunst beleid van het Prinsenkwartier vorm te geven in de tentoonstellingsruimte Kadmium. De programmering daarvan wordt gerealiseerd door de programmaraad van de Stichting Beeldende Kunsten Delft, een van de partners van het Prinsenkwartier.

website

VSB fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

website

Prins Bernhard cultuur fonds

Als je mensen, dromen en werelden samenbrengt, komt cultuur tot leven. Prins Bernhard Cultuurfonds. Het begin van iets moois.

website