Sponsors

Stichting Doen

DOEN gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen meedoet en zo een bijdrage aan de maatschappij kan leveren. De initiatieven die DOEN ondersteunt, bieden (kwetsbare) mensen een plek waar zij zich onderdeel van een gemeenschap voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Zo worden zij weer onderdeel van de samenleving en raken mensen meer betrokken bij elkaar en hun omgeving. DOEN is op zoek naar sociale initiatieven die zich kenmerken door ondernemerschap, creativiteit en innovatie.
Door een meerjarige financiële bijdrage van Doen kan het Prinsenkwartier de kosten voor projectleider van leerwerkbedrijf van de Stichting Stunt financieren.

website

Fonds 1818

Fonds 18918 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio o Delft, Zoetermeer, Den-Haag, Leiden , Duin- en bollenstreek en tussenliggende gemeenten.
Het fonds geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Dergelijke maatschappelijke doelstellingen wil het fonds helpen mogelijk maken. Fonds 19818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van de amateurkunst. Deze projecten dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van betrokkenen.
Door een meerjarige financiële bijdrage van het fonds 1818 is het mede mogelijk gemaakt de opstart van het Prinsenkwartier te faciliteren.

website

{ no image }

Gemeente Delft

Dankzij een financiele bijdrage van de gemeente Delft is het vanaf 2015 mogelijk om het Beeldende Kunst beleid van het Prinsenkwartier vorm te geven in de tentoonstellingsruimte Kadmium. De programmering daarvan wordt gerealiseerd door de programmaraad van de Stichting Beeldende Kunsten Delft, een van de partners van het Prinsenkwartier.

website

{ no image }