Stadsgesprek Natuurinclusief Delft

Debat 12 december 2018 20:00 Podium door TOP Delft

De gemeente Delft heeft onlangs het convenant “Klimaatbestendig bouwen” ondertekend. Dit convenant is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en door gemeenten, ondernemers, bouwers, totaal ca. 35 partijen, geaccepteerd. De doelen zijn duidelijk, hoe die te bereiken is nog nader uit te werken.

Dat betekent een kans om met Delftenaren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe plannen voor de stad, maar ook over de bestaande woonomgeving en gebouwen.

Dinny Tubbing, Stadsecoloog van Delft, geeft een presentatie over dit convenant, de ambitie van de gemeente en haar eigen visie wat betreft de mogelijkheden voor meer biodiversiteit.

Omdat de bouwwereld door het Rijk is aangesproken op haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden willen we vervolgens een projectontwikkelaar en bouwer aan het woord laten met een presentatie over ecologie en bouwen. Jan Willem Burgmans (o.v.), ecoloog bij Heijmans projectontwikkeling, zal zijn visie en de inzet van Heijmans op dit gebied uiteenzetten.

Na de presentaties zal een klein forum met de sprekers en experts op dit gebied bevraagd kunnen worden door het publiek.