Stadsgesprek De pleinen van Delft

Debat 05 september 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Het Sint Agathaplein is voortdurend in het nieuws. Via twee stadsgesprekken willen we aandacht geven aan de problematiek. In het eerste gesprek op 5 september staan de pleinen van Delft centraal. Zij vormen de kernen voor ontmoeting en activiteiten. Er zijn grote verschillen tussen de Markt, de Beestenmarkt, de Paardenmarkt, het Doelenplein, het Sint Agathaplein. Een discussie over het Sint Agathaplein moet ook in het licht gezien worden van het geheel aan pleinen en ontmoetingsruimten in de stad. De avond begint om 20:00 uur en vol is vol.

Betekenis en toekomst pleinen in Delft
Op woensdag 5 september zal geprobeerd worden het gebied in algemene zin te beschouwen. Wat is de betekenis van het gebied? Wat is het belang voor Delft ? Wat zijn de fysieke en maatschappelijk aanleidingen om te investeren in het gebied? Vragen die dan besproken moeten worden zijn:
• Wat zou een toekomstige invulling van de plek kunnen zijn, gezien maatschappelijke ontwikkelingen?
• Hoe verhoudt zich dat tot andere plekken en pleinen in de stad?
• Zijn er goede voorbeelden van vergelijkbare plekken?

De volgende sprekers zullen hun mening geven:
• Anton Zoetmuller, architect
• Menno Rubbens, projectontwikkelaar
• Peter Jonquière, Delfia Batavorum
• Ineke Hulshof, architect

Moderator van de avond is Bert Slagmolen. Er wordt een verslag gemaakt en opnames gemaakt.