Stadsgesprek

Debat 11 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Met Karin Schrederhof, Maartje Martens, Romée Rodriguez, Nicoly Vermeulen en anderen, o.l.v. Rob Hundman

Het aantal studenten in Delft groeit de komende jaren sterk. Wat betekent dit voor de woningbehoefte, wat is het effect op de algehele woningmarkt? Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting binnen de toch al krappe Delftse woningmarkt ‘op tafel te leggen’, goed te analyseren en mogelijke oplossingen te bespreken. Wethouder Karin Schrederhof, trekker van de gezamenlijke Taskforce Studentenhuisvesting waarin gemeente, TU en DUWO samenwerken, trapt af. Maartje Martens, secretaris belangenvereniging TU Noord en Romée Rodriguez, voorzitter van de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) reageren vanuit perspectief van respectievelijk bewoners en studenten.

Aan sprekers is gevraagd een schets te geven van hetgeen zij als knelpunt ervaren en welke mogelijke oplossingsrichtingen zij in gedachten hebben voor de toenemende behoefte aan studentenhuisvesting. Na een interview met Nicoly Vermeulen, lid CvB TU Delft, volgt een uitgebreide discussie met de zaal waaraan ook andere betrokken partijen zoals DUWO en organisaties van bewoners en studenten zullen deelnemen.

De groei van het aantal studenten is eerder aan de orde gesteld in het stadsgesprek met de burgemeester en rector van de TU Delft op 2 oktober 2019. Zie:
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verslag-TOPdelft-Stadsgesprek-met-Marja-van-Bijsterveldt-en-Tim-van-der-Hagen-op-2-oktober-2019.pdf
De gemeente komt binnenkort met de eindevaluatie van de nota ‘Studentenhuisvesting in goede banen’ waarin zowel de regulering in de bestaande woonvoorraad (omzettingsvergunning) als de plannen rondom studentenhuisvesting aan de orde komen.