Verkoop expositie Ben Jurgens

Expositie 19 juli 2020 11:00 Podium door externe organisatie

Op 3 september 2018 overleed Ben Jurgens. Ben was volgens de mensen die hem kenden, een begaafde kunstenaar. Al kreeg hij zelf bij het woord ‘kunst’ “al helemaal de kriebels”. In alles wat hij bij zijn leven ondernam probeerde hij het onderste helemaal naar boven te halen. Tekenen, musiceren, ontwerpen, construeren, schrijven; in alles een autodidact. Neem maar eens een kijkje op www.benjurgens.nl

Zijn pentekeningen en etsen laten zijn liefde voor ambachtelijk werk zien en stralen het ongelooflijk geduld uit om die perfecte pentechniek te beheersen. De thematiek van zijn werk draait om een verbeeldingswereld die hij had ‘als reactie op aspecten in de samenleving die elke verwondering vernietigen, zoals de kapitalistische economie, onmenselijk functionalisme, vervlakking van niet lucratieve waarden, etc.

Ben geloofde in Utopia. ‘Mijn werk is niet te koop. Ik geef alles weg en ik vind dat degene die bereid zou zijn om iets te kopen, zijn geld beter behoort te besteden, want er bestaan helaas minder luxe noden.

Het was de uitdrukkelijke wens van Ben dat zijn werk verkocht zou worden op een verkoopexpositie. We organiseren deze expositie op zondag 19 juli. Op zijn geboortedag 18 juli, richten we de expositie in. 

Er worden geen vaste prijzen gehanteerd. Je mag voor het door jou gekozen werk geven wat je wilt. De opbrengst komt ten goede aan het “Hospice Delft”, waar Ben en zijn ‘molletje’ Lony de laatste weken van zijn leven met liefdevolle optimale hulp verbleven en waar Ben met zijn dierbaren in alle rust nog gesprekken konden voeren. Dit goede doel van de verkoopopbrengst was zijn wens en wij hopen dat jullie iets kunnen vinden wat je aanspreekt. Ben vond het bij leven altijd belangrijk dat zijn werk terecht kwam bij mensen die het waarderen en er plezier aan zouden beleven. 

De ‘Verkoopexpositie Ben Jurgens’ vindt plaats  in een bovenzaal van het Prinsenkwartier. Wij danken het Prinsenkwartier voor het belangeloos beschikbaar stellen van de expositieruimte.

Lony Strub

Bernardjan Kahmann

Jan Ramp