Leegte in Delft

Lezing 31 maart 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Verstedelijking in Nederland 1000 jaar ruimtelijke ordening

omgaan met leegte in Delft

Jan Evert Abrahamse, Kees van der Wiel, Reinout Rutte, Wim Weve

 

Maar hoe bijzonder is deze situatie? – De stadsplattegrond lijkt er een van continue groei en uitbreiding. De 20ste eeuw was er een van continue uitbreiding en groei. Maar dat ligt genuanceerder. De stad kende in het verleden ook verschillende periodes van leegstand en krimp. En veel ingrijpender dan nu. Grote delen van de stad waren ontvolkt. Hoe ging men toen met die leegstand om?

Thema’s die aan de orde zullen komen:

  • Krimp en groei binnen de stadswallen is historisch verschijnsel
  • Binnenstad-oost: pas deze eeuw ingevuld
  • Is nog steeds te zien in de stadsplattegrond.
  • Wat leren we van deze historische krimp en groei voor de huidige opgave?

Reinout Rutte en Jan Evert Abrahamse, samenstellers van het Boek “1000 jaar verstedelijking in Nederland” en de tentoonstelling geven een beeld over leegstand en krimp.

Stadshistoricus Kees van der Wiel zal specifiek ingaan op de leegstand in Delft in de 19e eeuw.