Vervolg op DAG22

Lezing 22 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Vervolg op DAG22

vormgeven aan Delft als stad van innovatie en participatie

m.m.v. Bob van der Nol en Ira Spannenburg (gemeente) en deelnemers DAG22

 

Op 22 april 2015 zal het gesprek worden voortgezet. TOP biedt daarvoor het platform. Op deze avond delen we de uitkomsten van DAG22, en kijken we terug op het proces en op de inhoudelijke opbrengst. We gaan verder met het gesprek over de stad, interactief, zowel vanuit gemeente als vanuit deelnemers aan DAG22. Nieuwe geïnteresseerden zijn zeer welkom om aan te sluiten en bij te dragen.

Bob van der Nol zal het kader en denkproces schetsen vanuit de gemeentelijke rol. Als ondergrond voor het gesprek wordt gewerkt met scenario’s. Alle deelnemers wordt gevraagd te reageren op de scenario’s vanuit de eigen actieve rol. Dit gesprek is een stap op weg naar een gedeeld perspectief voor wijken en buurten, gebaseerd op de urgenties, ideeën en initiatieven die vanuit de stad zijn aangedragen.

Ira Spannenburg zal een overzicht presenteren van aangedragen thema’s en acties. Nadat een aantal deelnemers heeft verteld over de uitwerking van acties, zal zij ook aangeven wat de gemeente met de opbrengst heeft gedaan.

Het laatste blok in het gesprek gaat over de vraag: Hoe gaat het verder, procesmatig en inhoudelijk?