Vriend worden

Het Prinsenkwartier draait op heel veel enthousiaste vrijwilligers en vrienden.
Om zoveel mogelijk activiteiten en projecten te kunnen organiseren is een Vriendenfonds opgericht. De ANBI-status is in aanvraag. Daarmee kunt u tot 125% van uw gift aftrekken van de belasting.

Nu vriend worden? – neem contact op met vriendenfonds@prinsenkwartier.nl

De Stichting Vrienden van het Prinsenkwartier heeft een onafhankelijk bestuur:
Carla Jonquière – Voorzitter
Pieter Kruit – Penningmeester
Marinel van de Velde – Secretaris
Menno Rubbens – Bestuurslid