Wie schiep de schepper? Harry Fitié

Cursus 26 september 2017 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

 Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie
Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Intro

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Het kernwoord was ontkerkelijking. Voor steeds minder mensen speelde religiositeit een rol in het eigen leven. Slechts bij speciale gelegenheden doet men een traditioneel beroep op de diensten van de kerk. Bij geboorte, huwelijk en sterfte speelde de kerk een rol, vermoedelijk omdat men gewend was aan de rituelen. Deze situatie is aan het veranderen. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen.

Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s:

  • God en schepping
  • God en geluk
  • God en samenleven

Voor ieder thema worden sprekers gevraagd die hun licht laten schijnen over een van de genoemde thema’s. De cursisten krijgen de gelegenheid om op queeste te gaan en de geboden perspectieven te (be)proeven met hun uit het leven gegrepen vragen.

Data en kosten

12 bijeenkomsten en 10 gastsprekers in twee cycli.

Deel 1: 26 september, 3, 10, 24 & 31 oktober en 7 november.
Deel 2: 23, 30 januari en 6, 13, 20 & 27 februari en 6 maart.

Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, 50,- voor de hele cursus en 30,- per deel.

Wil je mee doen? Geef je dan op via jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl en vermeld of je aan deel 1, deel 2 of beide delen wilt deelnemen.

Sprekers (concept)

26-09 Harry Fitié  Wie schiep de schepper?

03-10 Cursisten Doordenken en vragen verzamelen

10-10 Hubertus Bahorie Samenleven, een kwestie van resonantie

24-10 Kader Abdolah De rol van de Islam (onder voorbehoud)

31-10 Jeroen Saris Camus: is er geluk zonder god?

07-11 Tina Geels De kerk in de samenleving

 

23-01 Annette N Mul??? God uit Afrika?

30-01 Ton de Kok Wat is god?

06-02 Gabriel vd Brink Samen met wetenschap leven

13-02 Willemijn Dicke I God

20-02 Jonas Slaats??? Punkers, Soefi’s en Poëten?

27-02 Wat nu? Afronding en perspectief